Kembali
JADUAL PENGAIRAN PADI DI IADA BARAT LAUT SELANGOR
Penanaman padi di IADA Barat laut Selangor dijalankan sebanyak 2 kali setahun iaitu:
Musim 1 adalah antara bulan Januari hingga April setiap tahun. Musim 2 adalah antara bulan Julai hingga Oktober setiap tahun.

JADUAL BEKALAN AIR BAGI TANAMAN PADI PADA MUSIM 1
MENGIKUT BLOK PENGAIRAN

BLOK PENGAIRAN TARIKH MULA TARIKH AKHIR
Sawah Sempadan 1 Januari 30 Januari
Sungai Burung 1 Februari 28 Februari
Sekinchan
Sungai Leman
Pasir Panjang
Sungai Nipah
1 Mac

30 Mac

Panchang Bedena
Bagan Terap
1 April 30 April

JADUAL BEKALAN AIR BAGI TANAMAN PADI PADA MUSIM 2
MENGIKUT BLOK PENGAIRAN

BLOK PENGAIRAN TARIKH MULA TARIKH AKHIR
Sawah Sempadan 1 Julai 30 Julai
Sungai Burung 1 Ogos 31 Ogos
Sekinchan
Sungai Leman
Pasir Panjang
Sungai Nipah
1 September

30 September

Panchang Bedena
Bagan Terap
1 Oktober 30 Oktober